Giải Pháp CAD/CAM/CNC
  Vietnamese        English
Trang chủGIẢI PHÁP CAD/CAM/CNC › SOLIDWORKS (CAD)

Thứ sáu, 24.07.2015 16:21 - xem: 999

Những công cụ mạnh mẽ trong MasterCam được phát triển rành cho những ứng dụng quan trọng của bạn.Từ Việc thiết kế mô hình CAD đến việc tối ưu hóa đường chạy dao ( Toolpath).MasterCamX9 đảm bảo đáp đúng hầu hết các yêu cầu công việc của bạn.

Mastercam X9 là phiên bản kế tiếp của của Mastercam X8!

 

Mastercam X9 có gì mới ??

 

                                         

Những công cụ mạnh mẽ trong MasterCam được phát triển rành cho những ứng dụng quan trọng của bạn.Từ Việc thiết kế mô hình CAD đến việc tối ưu hóa đường chạy dao ( Toolpath).MasterCamX9

Đảm bảo đáp đúng hầu hết các yêu cầu công việc của bạn.

 

+ Chức năng CAD cho người lập trình CAM.

  Thêm nhiều chức nang thiết kế, biến đổi CAD giúp chúng ta chuẩn bị công việc lập trình được nhanh hơn.

+ Mở rộng công nghệ gia công Danymic.

Tại phiên bản MasterCamX9, công nghệ Danymic được nâng cấp, giúp tăng hiệu xuất công việc của bạn.

+ Gia công bán thô ( Re-Machining)

Những biến đổi,công cụ mới giúp công việc của bạn dễ dàng hơn, nhanh hơn và đảm bảo những gì bạn muốn.

+ Cách tốt hơn để theo dõi công việc của bạn.

MasterCamX9 thêm nhiều tính năng : kéo, chỉnh sửa giúp bạn quản lý, theo dõi quá trình một cách tốt nhất.

+Phát triển thêm khả năng gia công Mill-Turn

Model Mill-Turn thêm các chức năng mô phỏng giúp bạn quản lý cho ra những kết quả tốt nhất.