Giải Pháp CAD/CAM/CNC
  Vietnamese        English

LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 5 TRỤC


Gia công trên máy 5 trục cung cấp cho chúng ta những khả năng vô tận, khả năng sử lý được hầu hết kích thước, hình dạng chi tiết. Thuật ngữ  “5 trục “ đề cập đến số hướng mà dụng cụ cắt có thể di chuyển được. Trên một trung tâm gia công 5 trục, dụng cụ cắt được di chuyển trên các trục tuyến tính X, X, Z đồng thời có thể quay trên các trục A ,B, C. Điều này làm dụng cụ cắt có thể tiếp cận “ PHÔI” bất kỳ hướng nào. Nói cách khác bạn có thể xử lý 5 mặt của chi tiết trong cùng lần gá đặt
 
Trang 2/2
2