Giải Pháp CAD/CAM/CNC
  Vietnamese        English
Trang chủĐÀO TẠO › LẬP TRÌNH PHAY 2D

Thứ hai, 30.07.2018 09:55 - xem: 251

VỚI MỤC TIÊU “LEARN-TO-DO”.

Chúng tôi đã biên soạn giáo trình đào tạo MasterCam chuyên sâu đểhọc viên có thểtập trung nhất, nhanh nhất và tốt nhất bắt tay ngay vào công việc thực tế.

Vậy, Khóa học của chúng tôi có những điểm gì khác biệt:

 1. Số lượng học viên: Chỉ từ 8 - 10 người
 2. Giáo trình: Giáo trình Mastercam 2018 + File chuẩn thực hành.
  + Được Biên Soạn Theo Chương Trình Chuẩn Của Hãng 
  Mastercam - [ Tiếng Việt ] 
  + Ngoài diễn giải chi tiết các tính năng trong option của các 
  lệnh còn kết hợp lập trình gia công 7 chi tiết mẫu thực tế.

 3. Giảng viên đứng lớp bao gồm:
  • Anh Nguyn Thiết Hùng- Chuyên gia Mastercam / Đại diện Mastercam tại Việt Nam.
  • Anh Nguyễn Thế Tính - Chuyên gia MasterCam, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và đào tạo.

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHAY 2D
Khóa học gồm 8 buổi, với nội dung gồm:
 
Buổi 1: Môi trường MasterCam(3h)  
1. Khái niệm cơ bản về CAD/CAM, quá trình CAD/CAM/CNC.
2. Giới thiệu chung về MasterCAM
2. Làm quen với môi trường giao diện Mastercam.
3. Thiết kế 2D - Create
Point, Line, Arc, Fillet, Chamfer, Spline, Curve, Surface, Drafting, Rectangle, Rectangular Shape, Polygon, Elipse, Spiral, Helix, Letter, 
4. Thiết kế một số bản vẽ cụ thể.
 
Buổi 2: Bài tập 1(3h)
1. Phay mặt phẳng – Facing
2. Chu trình phay lỗ tròn ( Circle Mill)
3. Phay contour
4. Chu trình khoan(Spot drill)
5. Chu trình khoan( Drill)
6. Vát mép ( 2D chamfer)
Buổi 3: Bài tập 2 (3h)
1. Chu trình phay rãnh ( Slot Mill)
2. Gia công tốc độ cao  2D HS dynamic Mill
3. Phay Contour
4. Gia công tốc độ cao 2D HS dynamic Contour
5. Phay mặt ( Facing)
Buổi 4: Bài tập 3(3h)
1. Gia công tốc độ cao 2D HS Area Mill
2.  Gia công tốc độ cao  2D HS dynamic Mill
3. Pocket
4. Gia công bán thô sử dụng Pocket
Buổi 5: Bài tập 4(3h)
1. Gia công tốc độ cao 2D HS Area Mill
2. Gia công tốc độ cao 2D HS Dynamic Mill
3. Biến đối đường chạy dao ( Transform)
4. Chu trình khoan( Drill)
5. Vát mép ( chamfer)
6. Gia công tốc độ cao 2D HS Dynamic Mill
Buổi 6: Bài tập 5
1. Gia công tốc độ cao 2D HS Area Mill
2. Gia công thô sử dụng 2D HS Area Mill
3. Chu trình khoan( Drill)
4. Chu trình phay rãnh(Slot Mill)
Buổi 7: bài tập 6
1. Gia công tốc độ cao 2D HS Dynamic Mill
2. Gia công tốc độ cao 2D HS Core Mill
3. Gia công tốc độ cao 2D HS Blend Mill
4. Gia công tốc độ cao 2D HS Peel Mill
Buổi 8: Bài tập cuối khóa(3h)
Gia công theo bản vẽ
Mô phỏng
Xuất file chương trình
Kiểm tra bởi giáo viên.
 

* Đăng ký : 
Gửi thông tin theo đường link: http://bit.ly/2O14HqV

Đăng ký lớp online Vui lòng ib fb này hoặc liên hệ 0979 509 695/ 0977 519 648