Giải Pháp CAD/CAM/CNC
  Vietnamese        English
CẤU HÌNH POST-PROCESSOR

CẤU HÌNH POST-PROCESSOR

Một bộ Post-Processor là cần thiết để chuyển đổi dữ liệu data từ toolpath phần mềm CAD/CAM đến một định dạng NC mà các máy công cụ có thể hiểu và hoạt động được. Post-Processor là một bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình CAD/CAM/CNC. Một Post-Processor trong hệ thống CAM giúp ta tạo những  cú pháp kiểm soát, chức năng điều khiển tiên tiến, phương phap lập trình, tiêu chuẩn máy gia công, và sở thích của nhà điều khiển máy.
bulletCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
bulletKHOÁ HỌC CAD/CAM
bulletTHIẾT KẾ (CAD)
bulletLẬP TRÌNH GIA CÔNG (CNC)
bulletLẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 5 TRỤC
Tại sao doanh nghiệp của bạn nên cân nhắc để có một Post processor đáng tin cậy ???

Tại sao doanh nghiệp của bạn nên cân nhắc để có một Post processor đáng tin cậy ???

Như chúng ta đã biết, PostProcessor là liên kết cơ bản giữa các công việc trong hệ thống CAM và máy CNC. Nếu không có Post Processor, bạn phải sử dụng chế độ chỉnh sửa thủ công cho chương trình NC của mình. Việc thực hiện chỉnh sửa bằng tay đối với chương trình NC của bạn sẽ phá vỡ liên kết giữa chương trình CAM và chương trình đang chạy trên máy. Đây là một quá trình dễ bị lỗi và nguy hiểm. 

LẬP TRÌNH PHAY 2D

VỚI MỤC TIÊU “LEARN-TO-DO”. Chúng tôi đã biên soạn giáo trình đào tạo MasterCam chuyên sâu đểhọc viên có thểtập trung nhất, nhanh nhất và tốt nhất bắt tay ngay vào công việc thực tế. Vậy, Khóa học của chúng tôi có những điểm gì khác biệt: Số lượng học viên: Chỉ từ 8 - 10 người Giáo trình: Giáo trình Mastercam 2018 + File chuẩn thực hành. + Được Biên Soạn Theo Chương Trình Chuẩn Của Hãng  Mastercam - [ Tiếng Việt ]  + Ngoài diễn giải chi tiết các tính năng trong option của các  lệnh còn kết hợp lập trình gia công 7 chi tiết mẫu thực tế. Giảng viên đứng lớp bao gồm: Anh Nguyn Thiết Hùng- Chuyên gia Mastercam / Đại diện Mastercam tại Việt Nam. Anh Nguyễn Thế Tính - Chuyên gia MasterCam, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và đào tạo.