Giải Pháp CAD/CAM/CNC
  Vietnamese        English
?>
GIẢI PHÁP CAD/CAM/CNC
MASTERCAM (CAM)
MasterCam hỗ trợ hoàn chỉnh khả năng gia công trên các máy từ 2 trục đến 5 trục: Phay( Milling ), Tiện( Turning ), Wire EDM,....Learn More
SprutCAM (CAM)
SprutCAM – phần mềm ứng dụng cho máy CNC được phát triển bởi hãng phần mềm SPRUT Technology.   SPRUT Technology  tự....Learn More
SOLIDWORKS (CAD)
Những công cụ mạnh mẽ trong MasterCam được phát triển rành cho những ứng dụng quan trọng của bạn.Từ Việc thiết kế mô....Learn More
DỊCH VỤ CAD/CAM/CNC
CẤU HÌNH POST-PROCESSOR
Một bộ Post-Processor là cần thiết để chuyển đổi dữ liệu data từ toolpath phần mềm CAD/CAM đến một định dạng NC mà các máy....Learn More
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ CAD/CAM/CNC, đòi hỏi những đội ngữ kỹ sư của những doanh nghiệp cơ khi cần thiết cò....Learn More
KHOÁ HỌC CAD/CAM
Việc ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC vào sản xuất đã đem lại nhiều lợi ích to lớn cho nền công  nghệ cơ khí. CAD/CAM/CNC....Learn More
THIẾT KẾ (CAD)
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ CAD/CAM/CNC, đòi hỏi những đội ngữ kỹ sư của những doanh nghiệp cơ khi cần thiết cò....Learn More
LẬP TRÌNH GIA CÔNG (CNC)
 Thuê ngoài Lập trình gia công CNC đang là giải pháp tối ưu và hiệu quả về chi phí..Learn More
LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 5 TRỤC
Gia công trên máy 5 trục cung cấp cho chúng ta những khả năng vô tận, khả năng sử lý được hầu hết kích thước, hình....Learn More